Starkt stöd för utredning av likvärdigheten i den svenska skolan

Regeringen genom utbildningsminister Jan Björklund utlovar en ny utredning av skolans kommunalisering samt av friskolereformen. – Ett mycket välkommet besked, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner, som vill se ett ökat statligt ansvarstagande för skolan.

Uppdaterad

Under Lärarnas Riksförbunds seminarium i Almedalen om behovet av statligt ansvar för att öka likvärdigheten i skolan, framkom det att vänsterpartiet kräver en utredning av kommunaliseringen och friskolereformen.

Vänsterns partiledare Lars Ohly förklarade också att han vill se ett ökat statligt ansvar för skolan. Tidigare har även socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin sagt att hon är öppen för att utreda de stora skolreformerna. Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson, Marie Granlund underströk att partiet vill se en ny utredning.

Under debattens framkom det att även miljöpartiet – samt också moderaterna – ställer sig bakom en utredning av kommunaliseringen och friskolereformen, för ökad likvärdighet.

Utbildningsminister kunde därmed utlova Jan Björklund att en utredning ska tillsättas.

– Detta besked var mycket välkommet. Att vi nu kommer att få en ny utredning är det första steget med vårt mål att få ett tydligare statligt helhetsansvar för likvärdigheten och kvaliteten in den svenska skolan, säger Metta Fjelkner.

– Om vi kan dra slutsatser från en vetenskaplig utredning kommer vi kunna ta nya steg framåt för att utveckla den svenska skolans kvalitet.

– I dag är inte skolan likvärdig. Istället ökar skillnaderna ökar mellan olika skolor, kommuner och landsdelar. Men alla elever har samma rätt till lika kunskap, säger Metta Fjelkner.

Därför menar Lärarnas Riksförbund att det är viktigt hur resurser fördelas och det påverkar också resultaten i skolan. Lärarnas Riksförbund hävdar att det också spelar roll om det är kommuner eller staten som fördelar resurser.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55