Bör inte bli lättare att starta friskolor

Lärarnas Riksförbund tycker inte det ska bli lättare att starta friskolor. Förslaget från moderaterna om att kommunerna ska fråntas sitt inflytande över etableringarna är dåligt. – Redan idag är det mycket lätt – kanske alltför lätt? – att starta friskolor, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Rikförbund.

Uppdaterad

– Det bör inte bli lättare att starta en sådan viktig verksamhet som skola med undervisning och utbildning av våra barn och unga. Den ska inte kunna göras på en kvart, säger Metta Fjelkner.

– Att starta och driva skola kan heller inte jämföras med att ha en livsmedelsaffär, som moderaterna tycks anse. Idag startas dessutom friskolor av stora koncerner, som tydligen inte tycker det är svårt eller besvärligt. De många ansökningar om att starta skola visar också att det är attraktivt, säger Metta Fjelkner.

Tydligare statlig styrning

– Om det skulle det bli fritt att starta skolor vore det ohållbart för kommunerna som har det ekonomiska ansvaret för skolan. Så länge kommunerna är huvudmän måste de ha möjlighet att stoppa överetableringar, till exempel genom att överklaga en etablering till kammarrätten.

Lärarnas Riksförbund vill se en tydligare statlig styrning av skolsystemet. Skolan ska bli mer likvärdig och rättvis. Att kunna starta skolor hur som helst ingår inte i förbundets framtidsvision av skolan.

Viktigt med bättre kontroll

Däremot anser Lärarnas Riksförbund att det behövs en ökad kontroll. Det behövs en tydlig statlig inspektion och tillstånd ska kunna dras in snabbare än i dag.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55