Rätt stoppa avknoppningar

Lärarnas Riksförbund välkomnar att den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus stoppar framtida avknoppningar inom skolan. – Detta är ett klokt beslut, säger Lärarnas Rikförbuds ordförande Metta Fjelkner. Det är helt linje med vårt krav om ett moratorium för nya driftsformer i skolan.

Uppdaterad

– Vi välkomnar detta politiska mod hos skolborgarrådet Lotta Edholm och hoppas att hon nu med kraft arbetar för att den kommunala skolan blir mer likvärdig och rättvis, säger Metta Fjelkner.

Istället för avknoppningar behövs nu en satsning på innehåll och kvalitet i skolan. Lärarnas Riksförbund anser att elevernas rätt till utbildning av hög kvalitetmåste ställas framför till exempel kravet på utbildningsföretags rätt att starta skola.

– Elevernas rätt till en bra skolgång där kunskapsmålen nås är central. Staten kan dock aldrig vika från sitt övergripande ansvar för skola och utbildning i vårt land, säger Metta Fjelkner.

Möjligheten för personal att ta över en skola har varit en viktig profilfråga för den borgerliga alliansen. Men frågan har blivit allt mer omdiskuterad och nu väljer man alltså att stoppa framtida avknoppningar av grund-, gymnasie-, och särskolor.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55