Elever och lärare drabbas av bristande arbetsmiljö

Lärarnas Riksförbund: Skolan måste bli en bättre arbetsplats – både elever och lärare tvingas stå ut med bristande arbetsmiljö. Den svenska skolans fysiska arbetsmiljö uppmärksammades i måndagens Svenska Dagbladet. Det är bra och angeläget. Men det är på sin plats att på peka att det inte stämmer när tidningen skriver: ”Vuxna skulle knappast acceptera att deras arbetsplatser ser ut som många skolor gör.” Alla lärare och vuxna som jobbar i skolan – över 200 000 personer – tvingas acceptera att deras arbetsplatser är så dåliga.

Uppdaterad

– Det man ofta verkar glömma i granskningar av skolmiljön, är att vi lärare vistas i denna miljö och det är alltid lärarna som utsätts mest för den dåliga arbetsmiljön eftersom eleverna tillbringar några år på en viss skola och stadium innan de går vidare, men inte lärarna. De är ju kvar år efter år, påpekar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Glöm inte lärarnas arbetsmiljö

– Jag hoppas denna bild rättas till, så att fler tänker på att skolan är en arbetsplats för både vuxna och barn. Och att denna arbetsmiljö måste förbättras! Det är ett alldeles för vanligt fenomen idag i samhället att man överhuvudtaget inte räknar med lärarnas arbetsmiljö, säger Metta Fjelkner.

I dag är det väl känt att många svenska skolor förfaller. Taken läcker och ventilationen är undermålig, och elever och lärare drabbas av hälsoproblem. Enligt en ny statlig rapport från Rådet för arkitektur, form och design är det ingen på nationell nivå som tar frågan om skolmiljön på allvar.

I artikeln påpekas särskilt att när staten 1991 lämnade ifrån sig ansvaret för skolan till kommunerna försvann den nationella styrningen av hur skollokalerna ska vara utformade. Enligt Rådet för arkitektur, form och design tar de myndigheter som på olika sätt är inblandade i frågan om skolmiljön, inte frågan på riktigt allvar och det gör att den ofta faller mellan stolarna.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55