Lärarna eniga om ökat statligt ansvar för skolan

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är eniga om att staten måste skjuta till mer resurser till skolan. Under det av Lärarnas Riksförbund instiftade Skolans dag har förbunden gått ut och kräver att resurserna fördelas utifrån elevers och skolors olika behov.

Lärarnas Riksförbund har sedan kongressen 23-26 maj drivit frågan om att ansvaret för skolan måsta stärkas och att skolan måste få mer resurser.

Nu vill även Lärarförbundet ha tydligare statligt ekonomiskt ansvar för skolan. Enligt krav på ”ordinationsrätt” vill Lärarförbundet få staten att satsa mer pengar på skolan för att få fler elever att bli godkända.

– Detta glädjer oss! Därmed står Sveriges lärare – såväl i de lägre stadierna som i de högre – eniga om att staten måste ta ett tydligare ekonomiskt ansvar för skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Krafttag mot ökande klyftor

Lärarnas Riksförbund kräver på Skolans dag krafttag mot de ökande klyftorna i skolan. I dag uppvaktar förbundet berörda politiker med krav på nya specialriktade resurser till skolan.

– Vi vill se öronmärkta pengar direkt till grundskolan. Pengarna bör användas för att anställa fler lärare, framför allt fler speciallärare där det behövs – och inte minst mindre elevgrupper i skolorna, säger Metta Fjelkner.

Skälet är senaste statistiken från Skolverket som visar att andelen behöriga elever till gymnasieskolans nationella program i år är lägre än på tio år. Samtidigt visar nya siffror att andelen elever som fått högsta betyg i viktiga kärnämnen är högre än på länge.

– Detta är en helt oacceptabel utveckling som tyder på att klyftorna ökar i svenska skolan, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund anser att skolan blivit mindre likvärdig och mindre rättvis sedan kommunerna tog över ansvaret och friskolereformen infördes. På sikt vill förbundet därför ha en översyn av huvudmannaskapet i svenska skolan.