Skolans dag – en dag för kunskap och rättvisa

– På Skolans dag är alla som är intresserade av Sveriges framtid som en kunskapsnation i framkant välkomna att delta. Det är en dag då elever, föräldrar och lärare och andra som är angelägna om alla elevers rätt till kunskap enas, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Förbundet kräver idag också att regeringen anslår nya öronmärkta pengar till skolan. För att motverka ökande klyftor i svensk skola krävs akuta insatser med statliga sektorsbidrag.

Uppdaterad

Måndagen den 25 augusti firas den av Lärarnas Riksförbund nyinstiftade Skolans dag. Med denna dag vill Lärarnas Riksförbund uppmärksamma och betona alla elevers rätt till kunskap. Alla har rätt till en likvärdig skolgång av hög kvalitet. Målet är en likvärdig skola för alla – inte likadan.

Satsa på skolan och lärarna
– Vi vill se fler satsningar på fortbildning och utbildning för lärarna. Lärare har en avgörande roll i elevernas lust att söka och finna vetande och kunskap, säger Metta Fjelkner.

– Engagerade och kunniga lärare har inspirerat elever i alla tider. Lärare undervisar och leder eleverna till kunskap. De är också delaktiga i elevernas bekymmer och glädjeämnen. I vissa fall står lärarna för en stor del av de vuxenkontakter elever har. Skolans kompensatoriska uppdrag får aldrig glömmas bort, understryker Metta Fjelkner.

Kunskapsklyftorna ökar
Nu ligger antalet elever som är behöriga till gymnasiets nationella program på den lägsta nivån på tio år. Däremot får en högre andel av eleverna än tidigare mycket väl godkänt i ämnen som matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk.

– Detta tyder på att klyftorna ökar i den svenska skolan. Detta är en helt oacceptabel utveckling, säger Metta Fjelkner.

Öronmärkta pengar till skolan – statliga sektorsbidrag
Lärarnas Riksförbund kräver ett ökat statligt ansvar för skolan. Det innebär mer pengar och en kvalitetssäkring för skolan.

– Redan i dag tar staten ett ansvar för skolan genom lagstiftning, direktiv och inspektioner. Men det som behövs för att detta ska fungera väl är riktade statliga sektorsbidrag, det vill säga på allvar öronmärkta pengar till skolan, eller garanterade resurser. Varje skola och elev måste få rätt – och tillräckliga – resurser. Men då måste det säkras att pengarna verkligen går till skolan och inte sväljs i några kommunala budgethål, säger Lärarnas Riksförbund ordförande Metta Fjelkner.

Ett tydligare statligt ansvar ökar möjligheterna för en likvärdig skola. Lärarnas Riksförbund kräver ett starkare statligt ansvar för en mer likvärdig skola. Men förbundet sätter inte driftsformer före kvalitetsinnehållet. Däremot måste skolan garanteras de resurser som krävs för att eleven ska nå kunskapsmålen i skolan.

Starkt stöd för Skolans dag
Många uppmärksammar och står bakom Skolans dag, som instiftades av Lärarnas Riksförbunds i våras. Det är glädjande att även våra kollegor på Lärarförbundet väljer att fira dagen. Skillnaden mellan förbunden är att Lärarnas Riksförbund (Saco) organiserar enbart behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare; Lärarförbundet (TCO) organiserar förskollärare, fritidspedagoger och skolledare, men även lärare.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55