Bra att våldet i skolan granskas

Lärarnas Riksförbund välkomnar att Brottsförebyggande rådet, BRÅ, nu inleder en omfattande undersökning av våldet i skolan. – Det är hög tid att detta problem granskas djupare. Våld och hot om våld i skolan är något som uppmärksammats i Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar under lång tid, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

– Det är angeläget att man nu går vidare. Vi har försökt lyfta problemet och arbetat med det som fackförbund, men det krävs bredare insatser, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbunds senaste rapport om arbetsmiljön i skolan visade bland annat att nästan var femte lärare oroas över att gå till sitt arbete. Hot och våld polisanmäldes bara i mindre än vart tionde fall.

Närmare 1500 lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen deltog i undersökningen som visade att en av tjugo lärare, 4,8 procent, utsätts för konkret fysiskt våld kopplat till tjänsteutövningen, 6 procent för hot om fysiskt våld och 12,7 procent för andra trakasserier.

Nästan hälften av lärarna, 45,2 procent, säger att förekomsten av fysiskt våld, hot om fysiskt våld och andra trakasserier har ökat i skolan.

– Så här kan vi inte ha det. Varje fall där lärare och elever drabbas av våld eller hot om våld på sin arbetsplats är oacceptabel. Vi behöver fler vuxna i skolan och en arbetsmiljö där det finns resurser och tid till möten och samtal, säger Metta Fjelkner.

Enligt BRÅ är syftet med undersökningen att försöka ta reda på hur omfattande det grova skolvåldet är och hur man i andra länder agerar mot skolvåld.

Anmälningarna om våld på skolor har på senare år blivit allt fler, och våldet har blivit grövre. På senare år har arbetsmiljöverket årligen fått in ungefär 500 anmälningar om hot och våld på svenska skolor.

Läs mer:

Lärarnas Riksförbunds Arbetsplatsmiljöundersökning 2008:
http://www.lr.se/lrweb/Home.nsf/ByKey/YKAN-7E5DD6/$file/arbetsplatsundersokning_2008.pdf


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55