Sakligt grundad skoldebatt

Regeringen meddelade i dag att man ger Skolverket i uppdrag att granska statistiken om tillståndet i den svenska skolan. En sådan oberoende granskning välkomnas av Lärarnas Riksförbund. – Det är viktigt att vi har en sakligt grundad skoldebatt, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Statens skolverk får i uppdrag av regeringen att sammanställa, analysera och bedöma kunskapsresultatens utveckling i grundskolan.

– Det är bra att denna granskning ska göras. Vi måste kunna tala både om det positiva och det negativa i den svenska skolan. Att applådera åt misslyckanden gagnar ingen. Men inte heller att överdriva problemen, säger Metta Fjelkner.

– Detta utgör det första steget mot den utlovade utredning om kommunaliseringens påverkan och effekt på kvalitén i skolan. Något som Lärarnas Riksförbund länge arbetat för och som vi ser som nödvändigt för att kunna få en mer likvärdig och en rättvisare skola säger Metta Fjelkner.

Utbildningsminister Björklund utlovade i Almedalen i år att de stora skolreformernas effekter skulle utredas, såväl kommunaliseringen av skolan som friskolereformen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55