Nödvändig satsning på Komvux

I dag kom beskedet att regeringen åter satsar på Komvux, nu med fokus på yrkesutbildningar. – Det visar sig att den nedskärning av den kommunala vuxenutbildningen som genomfördes av regeringen i den förra budgeten i princip var onödig, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

– Besparingen på Komvux drabbade dem som har sämst förutsättningar på arbetsmarknaden, därför är det bra att regeringen nu lyssnat på lärarna säger Metta Fjelkner.

Lärarnas protester gick fram
– Det är bra att Lärarnas Riksförbunds opinionsbildning ger resultat, säger Metta Fjelkner.
Förra våren samlade Lärarnas Riksförbund in 9000 namnunderskrifter i protest mot nedskärningarna av Komvux. Lärare förlorade sina jobb och komvuxeleverna lämnades då i ovisshet sedan regeringen beslutade att skära kraftigt i den kommunala vuxenutbildningen och 12 000 platser försvann.

Men under de kommande tre åren satsas nu totalt 1,8 miljarder kronor på en uppvärdering av yrkesutbildningen. Det innebär att regeringen tar tillbaka hela besparingen på Komvux. I förra årets budget minskade regeringen bidraget till kommunerna för komvux med 600 miljoner, från 1,8 till 1,2 miljarder kronor.

Bra satsning på yrkesutbildningar
Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen underlättar för dem som vill växla om från teoretiska utbildningar till yrkeskurser. Det är också bra att ytterligare 2 000 platser tillförs på den nya gymnasiala lärlingsutbildningen och att en egen högskola för den eftergymnasiala yrkesutbildningen skapas.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55