Mindre klasser - istället för att stänga skolor

Lärarnas Riksförbund reagerar över kraftiga nedskärningar i skolan. 100 skolor har stängts de senaste åren på grund av minskat elevunderlag. – Man måste från statens sida fundera över hur eleverna ska klara sin skolgång och lösningen är inte att säga upp hundratals lärare. Bättre att minska klasstorlekarna, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Antalet skolelever minskar med 30 000 per år och allt fler skolor tvingas slå igen på grund av det vikande elevunderlaget. I början av veckan kom beskedet att i Boden sägs en fjärdedel av lärarna upp.

160 skolanställda får gå, vilket är den störste enskilda neddragningen någonsin. Lärarorganisationerna hade fått signaler om att varsel var på väg, men inte förväntat sig att så många skulle drabbas.

– Jag är mycket oroad över att det som händer i Norrland kommer sprida sig över landet. Man måste från statens sida fundera över hur eleverna ska klara sin skolgång och lösningen är inte att säga upp hundratals lärare, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Istället för att säga upp lärare borde man höja lärartätheten och minska storleken på klasserna. Det är ett bra tillfälle att höja kvaliteten i skolan, säger Metta Fjelkner.

Orsaken är densamma på många skolor i landet. Elevunderlaget minskar och under 2000-talet har antalet elever minskar med cirka 30 000 årligen, en utveckling som kommer att fortsätta i ytterligare fyra år. De senaste fyra åren har över 100 skolor lagts ner.

– Men inom några år kommer antalet elever att öka igen och då måste skolorna hitta nya lärare. Därför vore det klokt att kvalitetssäkra skolorna nu. Här måste staten ta sitt ansvar för den nationella skolan, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55