Elevers bakgrund styr skolresultaten

Elevers socioekonomiska och etniska bakgrund påverkar resultaten i alltför hög utsträckning, enligt en ny rapport från SKL. – Vi lärare kan inte vara nöjda när skolan inte kan kompensera för socioekonomisk och geografisk bakgrund, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Det som tydligt framgår av Sveriges Kommuner och Landstings rapport "Aktuellt om skola och förskola 2008", är att de som har problem i skolan är ofta hör till redan utsatta grupper.

– Vi har fått en skola som riskerar att lämna många barn efter sig. Detta är något vi lärare inte kan acceptera. Vi kan inte slå oss till ro så länge inte alla barn har rätt till grundläggande utbildning och möjlighet att nå kunskapsmålen, säger Metta Fjelkner.

Bland annat är skillnaderna i resultat är fortfarande stora mellan elever med lågutbildade respektive medel- och högutbildade föräldrar. Även elever med utländsk bakgrund som kommit till Sverige efter sex års ålder har många svårt att nå målen. 22,4 procent av eleverna som läser Svenska som andraspråk når inte målen, enligt rapporten.

På grund av de problem som Lärarnas Riksförbund ser med rättvisan och likvärdigheten i skolan kräver förbundet en utredning av de stora skolreformerna på 90-talet, som kommunaliseringen och friskolereformen.

– Staten får inte abdikera från sitt ansvar för att alla barn får en likvärdig skola av högsta kvalitet. Vi väntar på att skol- och utbildningsminister Jan Björklund tillsätter den utredning han lovade i somras, säger Metta Fjelkner.

SKL menar att den svenska skolan är klart bättre än vad debatten ofta ger sken av. Lärarnas Riksförbund kan delvis hålla med.

– Vi måste lyckas hålla två bilder uppe på en och samma gång. Dels har vi en fantastisk lärarkår som kämpar för att klara sitt uppdrag och i stor utsträckning också gör det. Men dels har skolan också stora problem med otillräckliga resurser för undervisningen och kunskapsuppdraget, med för få välutbildade lärare och för lite tid för eleverna, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55