Regeringen borde satsa mer pengar till nytt Lärarlyft

Idag har regeringen presenterat budgetpropositionen. Lärarnas Riksförbund välkomnar satsningarna på skolan, men kräver samtidigt kraftigt utökad fortbildning av lärare. – Vi behöver stora satsningar i samband med såväl gymnasiereformen och den nya lärarlegitimationen, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

– Regeringens satsning på matematiken och naturvetenskapliga ämnen är mycket bra, säger Metta Fjelkner.

– Men vi hade önskat att regeringen redan i denna budget hade avsatt medel för de kommande reformerna, bland annat med nytt gymnasium och även en lärarlegitimation.

– Det kommer krävas betydligt mer fortbildning för att lärare ska klara de nya krav som kommer ställas. Vi förväntar oss nu stora satsningar i kommande budgetar, säger Metta Fjelkner.

Regeringen föreslår i den statsbudget som presenteras idag en satsning på matematik och naturvetenskap på total 525 miljoner kronor fram till 2011. Till övervägande del handlar det om nödvändiga fortbildningsinsatser av lärare.

Lärarnas Riksförbund ser situationen som bekymmersam för matematikämnet. I dag saknar lärarutbildningar i naturvetenskap och teknik studenter. Höst 2008 finns det 0 ansökningar i 1:a hand till 3 av de 6 lärosäten som erbjuder lärarprogram med inriktning mot fysik och matematik.

– Undervisningen i matematik måste förbättras. Förutom fortbildningen i ämnet behöver man bland annat mindre storlekar på klasserna. Det handlar om kvalitet.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55