Lärarna och det demokratiska uppdraget - Korrigerad version!

Lärarna kräver mer tid och resurser för att klara uppdraget att förmedla och grundlägga goda demokratiska värderingar. Lärarna har en positiv inställning till detta uppdrag och tycker det är mycket aktuellt för det egna arbetet. Men var tredje lärare anser att skolledningen på den egna skolan inte är aktivt engagerad i arbetet och nästan 60 procent av lärarna tycker inte att de fått tillräcklig utbildning eller fortbildning i värdegrundsfrågor. Detta visar en SIFO-undersökning bland grundskolans och gymnasiets lärare.

Uppdaterad

– Läraren ska ta ledartröjan i klassrummet för att förmedla kunskap om exempelvis nutida antisemitism och främlingsfientlighet. Men de måste få mer tid och resurser för sitt arbete, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har låtit SIFO genomföra omfattande intervjuer med 500 lärare i grund- och gymnasieskolan om deras syn på arbetet med värdegrunden i skolan. Det visar sig att värdegrundsfrågorna uppfattas som mycket aktuella för det egna arbetet.

• Undersökningen visar att det är lärarna själva som tar det största ansvaret för värdegrundsfrågorna i skolan genom den egna undervisningen inom ramen för sina ämnen. 91 procent av lärarna anser att värdegrundsarbetet i den egna undervisningen fungerar mycket eller ganska bra.

• Var fjärde lärare uppger att det förekommit situationer i skolan med anknytning till rasism, främlingsfientlighet, sexism och/eller homofobi. Detta visar på betydelsen av ett aktivt värdegrundsarbete. Nästan 90 procent av de svarande anser att den egna skolan bedriver ett aktivt arbete med dessa frågor.

• Men 12 procent anser att den egna skolan inte är särskilt aktiv eller inte alls aktiv när det gäller arbete med värdegrundsfrågorna. Så mycket som var tredje lärare uppger att skolledningen på den egna skolan inte är aktivt engagerad i värdegrundsarbetet.

• 23 procent av lärarna anser att det förekommit situationer eller händelser som personalen upplevt som alarmerande när det gäller sexism. Detta tyder på att medvetenheten om jämställdhetsfrågorna är hög.

• 58 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan säger att de inte fått tillräcklig utbildning eller fortbildning i värdegrundsfrågor. På frågan vad som därutöver skulle behövas för att man ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete med dessa frågor är svaret i huvudsak mer tid och mer resurser.

Såväl tid som resurser verkar variera stort mellan olika skolor, vilket tyder på att likvärdigheten i värdegrundsarbetet brister.
Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55