Nödvändigt att kraftigt minska antalet lärarutbildningar

Lärarnas Rikförbund välkomnar förslag om att lägga ned lärarutbildningarna på tolv orter. – Antalet orter med lärarutbildningar bör minskas. Det är viktigt att öka koncentrationen för att höja kvaliteten på lärarutbildningarna, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Lärarnas Rikförbund välkomnar förslag från folkpartietes skolpolitiska arbetsgrupp om att lägga ned lärarutbildningarna på tolv orter.

Vid Lärarnas Riksförbunds kongress i våras beslutades att förbundet ska driva frågan om en kraftig minskning och koncentration av antalet lärarutbildningar. Idag är det knappt en sökande till varje plats på utbildningarna.

Ett viktigt mål är att få fler att söka till utbildningarna. Men då måste de förbättras och kvaliteten höjas. Ett sätt är att reformera lärarutbildningen som kommer att sker genom en den reformering som nu utreds. Men det krävs också att antalet platser minskar för att höja kvaliteten.

– Det är också angeläget att högskolorna samarbetar för att använda resurserna på bästa möjliga vis, säger Metta Fjelkner.

Läs mer:
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PressReleaseListing____14370.aspx


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55