Lärarnas Riksförbund frågande inför omfördelning av skattepengar över kommungränserna

– Privata skolor ska inte ”skatteutjämna” på egen hand när det gäller skolpengen. Staten måste ta ett samlat ansvar för finansieringen av svensk skola, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Det har visat sig att att Nordens tekniker-institut, NTI, som driver tio gymnasier i Sverige, kringgår den kommunala skolpengen genom att fördela den mellan sina skolor. Detta visar att systemet inte fungerar.

Uppdaterad

– Vi instämmer i kritiken. Vi anser att privata företag inte ska syssla med skatteutjämning av det slag som NTI-skolorna gör. Så länge kommunerna ansvarar för skolan är det inte rimligt att fristående skolor kan omfördela skolpengen på detta sätt. Politikerna måste ytterst ansvara för resurstilldelningen i skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Att skolpengens storlek varierar kraftigt bland landets kommuner är känt sedan tidigare. Det är en följd av att skolan har kommunerna som huvudman. Nu framkommer det även att skolpengen från en kommun kan användas som subvention i en annan kommun.

Exemplet gäller NTI-gymnasiet, där skolpengen i Lund delvis går till subventionerad utbildning i Göteborg. Göteborg, som betalar ut en av de absolut lägsta skolpengarna i landet, får hjälp av Lund som har en betydligt generösare tilldelning, via NTI-gymnasieskolan.

– Vi vill veta på vilka grunder denna omfördelning görs av NTI. Hur ser fördelningstalen ut? Går pengarna till mindre klasser och fler lärare eller går det bara till att betala lokalhyror? Sådant behöver vi veta att när pengarna till skolan ska fördelas, så att de fördelas på ett objektivt sätt som tar hänsyn till de behov som finns och med likvärdiga kriterier, understryker Metta Fjelkner.

– Det är inte hållbart att kommuner som sköter sitt skoluppdrag ska finansiera skolan i andra kommuner. Detta visar att det är nödvändigt med ett statligt finansieringsansvar för skolan, säger Metta Fjelkner.

Det belopp som följer med varje elev går in en gemensam pott i NTI-koncernen, och fördelas sedan lika mellan företagets tio gymnasieskolor runt om i landet. Skolpengen som Lunds kommun betalar ut per elev och år i fristående skolor uppgår till 109 500 kronor. I Göteborg är motsvarande siffra 63 800 kronor.

– De dramatiska skillnaderna i skolpeng mellan kommunerna visar med tydlighet att staten måste garantera likvärdigheten genom en stabil och mer enhetlig resurstilldelning.

– Detta visar också att det är nödvändigt att utreda friskolereformen och kommunaliseringen, vilket också Lärarnas Riksförbunds kongress fattade beslut om vid kongressen i maj, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55