Betygsättning av lärare missar målet

I vår ska elever från tredje och fjärde klass i tio skolor i olika delar av Malmö få betygssätta sina lärare. Och till hösten är systemet tänkt att införas på samtliga skolor i Malmö. Lärarnas Riksförbund vänder sig mot att elevers berättigade utvärdering av lärare ska jämställas med betygssättning. Att sätta betyg är en myndighetsutövning som ska vara rättsäker.

Uppdaterad

När Ilmar Reepalu (s), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, i SVT:s program Skolfront på torsdagskvällen aningslöst och tyvärr okunnigt talar om att ”den lärare som är fjäskig får inte bra betyg” ger han en felaktig bild av lärare.

Enligt Reepalu har ännu inga politiska beslut fattats för att driva igenom frågan i Malmö. Förslaget ligger på tjänstemannanivå.

Kan bryta mot PUL
Frågan är om inte Malmö bryter mot personluppgiftslagen, PUL, om man inför detta. Uppgifter om subjektiva omdömen anses som mycket integritetskänsliga och man har en restriktiv syn på tillåtligheten av att behandla sådana uppgifter.

– Jag är förvånad över att en representant för socialdemokraterna, ett parti som inte vill ha tidiga betyg i tredje och fjärde klass, anser att dessa elever är kapabla att sätta betyg på sina lärare. Betyg som i sin tur ska vara till grund för medarbetarsamtal och lönesättning, säger Metta Fjelkner.

Idén om lärarbetyg kom efter TV-serie
Förslaget om att sätta betyg på lärarna lade Ilmar Reepalu fram i våras sedan han sett SVT:s utmärkta dokumentärserie Klass 9A, om hur duktiga lärare med rätt förutsättningar – och bl a en engagerad skolledning – på en termin kunde förbättra elevers resultat i en niondeklass. Reepalu tror att betyg förbättrar pedagogiken bland lärarna.

– Att betygsätta lärare med Klass 9A som ursprung, en redigerad tv-serie, är att misstro lärare, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Det är lärare som utbildats i betygssättning och det är lärare som kan använda betyg och bedömning för att sätta in rätt undervisning och se till att den enskilde eleven ska få så bra verktyg och stöd som möjligt.

Viktigt med utvärdering
– Däremot är det givetvis viktigt att elever får utvärdera kurser och moment. Det görs dock inte genom betygsinstrumentet. Att sätta betyg är en myndighetsutövning som ska vara rättsäker och kunna granskas, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55