S-förslag i rätt riktning

– Socialdemokraternas förslag om ett ändrat huvudmannaskap för gymnasieskolan är glädjande och är ett steg i rätt riktning. Det går inte skapa en likvärdig skola om inte staten tar det övergripande ansvaret, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Enligt Lärarnas Riksförbunds medlemstidning Skolvärlden och Ekot föreslår den socialdemokratiska välfärdsgruppen en nationell finansiering av gymnasieskolan.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund anser att kommunaliseringen av den svenska skolan var olycklig. Vi har sedan länge arbetat för ett ändrat huvudmannaskap. Kommunaliseringens effekter måste med sikte på ett ändrat huvudmannaskap skyndsamt utredas.

– Jag har länge fått höra att frågan om ett ändrat huvudmannaskap är död. Socialdemokraternas förslag visar på ett exempel på motsatsen. För elevernas rätt till en likvärdig skola av hög kvalitet är det nu viktigt att utreda hur ett ändrat huvudmannaskap ska kunna se ut, säger Metta Fjelkner.

– Jag förutsätter nu att socialdemokraterna även kommer med förslag om nationellt finansierad grundskola. Rätten till en likvärdig utbildning av hög kvalitet bör gälla eleverna i grundskolan lika mycket som eleverna i gymnasieskolan.

Socialdemokraternas förslag innebär att gymnasieutbildningarna ska upphandlas. Det har tidigare visat sig att upphandling slår sönder god skolverksamhet och är något som inte bör förekomma inom skolans område.

– Det finns detaljer som behöver utredas men jag vill ändå välkomna socialdemokraternas initiativ om ett nytt huvudmannaskap för gymnasieskolan, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55