Historisk chans för läraryrket

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om lärarlegitimation och tydligare behörighetsregler för lärare. – Införandet av en lärarlegitimation är en nödvändig markering som visar att staten är beredd att ta ett större ansvar för likvärdigheten i den svenska skolan säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, det enda fackförbund som enbart organiserar behöriga lärare.

Uppdaterad

– Vi bejakar utredningens fokus på kvalitet, förbättrade elevresultat och skolans likvärdighet, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Särskilt viktigt är det att lärarutbildningen specialiseras tydligare mot olika ämnen och skolformer, något som får stöd i utredarens förslag om en tydligare stadieindelning och bestämda behörigheter.

Lärarnas Riksförbund instämmer i sitt remissvar med utredarens uppfattning att det krävs tydligare indelning i olika lärarkategorier, behöriga speciallärare samt djupare ämneskunskaper ju äldre eleverna blir.

– Vår uppfattning är att en lärarlegitimation stärker yrkets identitet på ett positivt sätt och att den kommer att utgöra ett stöd för det goda arbete som utförs av Sveriges lärare. Det är en historisk chans att stärka läraryrket genom en tydlig kvalitetssäkring, säger Metta Fjelkner.

– För att förslagets intentioner ska bli verklighet krävs villkor och förutsättningar som gör detta möjligt. Vi föreslår därför att regeringen tar initiativ till samtal med de avtalsslutande parterna om vad de föreslagna förändringarna innebär för lärarnas arbetssituation, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55