Bildning i vår tid – Lärarollen

Lärarnas Riksförbund, Arenagruppen och Orionteatern anordnar under oktober seminarier om skolan på temat "Bildning i vår tid. Under seminarierna har skolans bildningsuppdrag, demokratin och statens ansvar för skolan diskuterats. På tisdagen den 28 oktober står lärarrollen i centrum.

Uppdaterad

Allt fler inser att inget är viktigare för skolresultaten än riktigt bra lärare. Konsultföretaget McKinsey har gjort en uppmärksammad studie av länderna som klarar sig bäst i de internationella kunskapsjämförelserna. Där framgår att läraren är avgörande. Rekrytering och coachning av lärare är de klart viktigaste framgångsfaktorerna.

Några frågor som tas upp vid det sista bildningsseminariet på tisdag är: Ska den nya lärarutbildningen lägga mer vikt vid ämneskunskaper? Bör man radikalt minska antalet utbildningsorter och utbildningsplatser för lärare? Hur ska vi få fler riktigt bra lärare? Hur ska man skapa förutsättningar för fler lärare att vara ”Klass 9A”-lärare? Och inte minst: Vad är hemligheten i läraryrket?

Välkommen och lyssna till svaren och samtalen med läraren Stavros Louca, författaren Göran Hägg, läraren och författaren Hans Lagerberg samt Lärarnas Riksförbunds vice ordförande Sonja Åström.

Tid: kl 18.00 till 20.00, den 28 oktober

Plats: Orionteatern, Katarina Bangatan 77, Stockholm

Kontakt:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen, 070-664 62 36
Stina Oscarsson, chef Orionteatern, 070-342 70 62


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55