Välkommet med nya utbildningar och examina för lärare

På onsdagen presenterades utredningen om en ny lärarutbildning. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner välkomnar förslaget. - Vi ser mycket positivt på den tydlig indelning och specialisering för olika lärarkategorier som föreslås. Det visar på att det krävs olika men lika viktiga kompetenser för olika typer av skolverksamhet.

Uppdaterad

- Det är bra att lärarna tillåts vara specialister inom olika skolformer och ämnen i den lärarutbildningen som föreslås, konstaterar Metta Fjelkner.

- Låt lärare vara specialister och låt oss understryka att den ena gruppen lärare inte är sämre än den andra. Målet är att vi lärare sa kunna förmedla mer undervisning - och bättre undervisning - till eleverna, säger Metta Fjelkner.

Utredningen ”Hållbar lärarutbildning” vill också att lärosätena ska införa mer av antagningsprov och lämplighetstester.

- Vi bejakar tanken på att införa antagningstest på försök, säger Metta Fjelkner.

Antagningsstopp kräver extra resurser
I utredningen rekommenderas också ett års antagningsstopp under tiden lärarutbildningen görs om.

- Det är klokt, men det kräver ovillkorligen en finansiering från statens sida, annars blir det en ohållbar situation för lärosätena, säger Metta Fjelkner.

- Vidare är vi positiva till att utredaren vill ha examensrättsprövning och att ett lärosäte kan få examensrätt för vissa inriktningar.

Förskräckande resultat i enkätundersökning
I utredningen ingår resultaten från en stor enkätundersökning som gjorts bland lärarstudenterna.

- Den visar häpnadsväckande siffror. Nuvarande lärarutbildning kan sägas vara ett svek mot studenterna som satsar tid och pengar på sin utbildning, säger Metta Fjelkner.

Enkätundersökningen visar att endast 36% av lärarstudenterna anser att de i stor utsträckning är förberedda med tillräckliga ämneskunskaper. Hela 48 % av studenterna anser sig inte alls förberedda för prov och bedömning, 42 % anser sig bara i viss utsträckning förberedda. Det betyder att 90 % av dagens lärarstudenter inte är tillräckligt förberedda för att bedöma elevernas kunskaper. 86 % anser sig inte alls eller bara i viss utsträckning förberedda för utvecklingssamtal. 70 % anser sig inte tillräckligt förberedda för det pedagogiska ledarskapet.

- Det är sammantaget en väldigt hög andel som känner sig dåligt förberedda inom för läraryrket centrala kunskapsområden. Det är helt oacceptabla och ohållbara siffror. Så här kan vi inte ha det. Det visar det stora behovet av en grundläggande reformering som vi nu får med det som utredningen föreslår, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55