Yrkesetiskt råd vill fokusera lärares språk

Lärares språk både bär på och omskapar värderingar, konstaterar lärarnas yrkesetiska råd när de presenterar årets tema. Under 2009 lyfter rådet därför vikten av att lärare har en yrkesetisk medvetenhet i all kommunikation oavsett vem de talar eller skriver till.

Uppdaterad

När det lärare säger eller skriver tas emot så händer något hos mottagaren. Kommunikation med elever, kollegor och föräldrar skapar en rad situationer där lärare tvingas ta ställning till etiska frågor.

De etiska aspekterna blir också allt viktigare i tid då det ställs höga krav och förväntningar på individens egen delaktighet i sitt lärande, på lärares dokumentation och på rätten till skriftliga omdömen.

På det yrkesetiska rådets hemsida, www.lararesyrkesetik.se kommer vi under året att presentera texter, frågesällningar och arrangemang som bygger på temat.

För ytterligare information:
Anna Jändel-Holst, Lärarnas Riksförbund, 070-267 27 35
Nina Lööw, Lärarförbundet, 070-256 16 48


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55