Låt inte skolan ta hela den ekonomiska smällen

- Det kommer att krävas politiskt mod. Kommunpolitikerna måste våga prioritera skolan framför annan verksamhet de kommande åren och regeringen måste i höstbudgeten rikta nya specialdestinerade resurser till skolan.

Uppdaterad

Det säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i en kommentar till den skatteunderlagsprognos som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade under torsdagen

Prognosen visar på att skatteunderlaget sviktar rejält. Skatteintäkterna kommer att minska för 2010 med 44 miljarder kronor i jämförelse med tidigare prognos från Sveriges Kommuner och Landsting. På grund av att pris och löneutvecklingen också har stannat upp blir nettoeffekten för kommunerna och landstingen 21 miljarder kronor.

Som jämförelse går att lyfta fram att enligt Skolverket så uppgick den totala kostnaden 2007 för hela gymnasieskolan till 32,5 miljarder kronor.

Det sviktande skatteunderlaget för 2010 kommer, om inte omedelbara åtgärder sätts in, få förödande konsekvenser för kvaliteten inom skolan. Lärarnas Riksförbund har redan tidigare visat på att många kommuner varslar och säger upp lärare, säger Metta Fjelkner.

- Den svenska skolan står inför stora reformer. Inom något år kommer vi att ha nya läroplaner och kursplaner, ny gymnasieskola, ny lärarutbildning, skärpta behörighetsregler och en lärarlegitimation ska enligt regeringen ha införts. Jag är helt övertygad om att svensk skola behöver en nystart, men om inte staten garanterar tillräckligt med resurser för den av regeringen föreslaga nystarten för skolan kommer det att innebära en kvalitetsförsämring, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55