Politiker borde be eleverna och lärarna om ursäkt

- Det är hög tid att politiker från vänster till höger ber elever och lärare om ursäkt. Skolverket har nu visat att den experimentverkstad som ägde rum under 1990-talet, såsom kommunaliseringen och ett förändrat synsätt på lärarrollen har skapat sämre resultat för eleverna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Skolverket har låtit forskare studera orsakerna till elevernas försämrade resultat i grundskolan. Det finns enligt Skolverket fyra faktorer som tillsammans förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. De fyra faktorerna som Skolverket lyfter fram är; segregeringen har ökat, decentraliseringen av skolan, differentieringen av undervisningen och att individualiseringen har skapat en förändrad lärarroll. - Från Lärarnas Riksförbunds sida överensstämmer Skolverkets analys helt och hållet med de larmrapporter som vi och lärarkåren har kommit med under de senaste tjugo åren. Skolverkets analys är tydlig, det är de stora systemskiftena inom svensk skola som har saboterat för lärarnas och elevernas möjligheter att fokusera på kunskapsutvecklingen, säger Metta Fjelkner. - Det går inte längre blunda för det uppenbara, det var ett misstag av politikerna att kommunalisera skolan. Jag tror inte det är möjligt eller önskvärt att backa tillbaka, utan det är nu dags att skapa ett hållbart huvudmannaskap för skolan, där staten sätter upp målen och finansierar undervisningen. Regeringen måste ta Skolverkets larmrapport på allvar och omedelbart komma med förslag om ett ändrat huvudmannaskap, säger Metta Fjelkner. - Det är även dags att återupprätta statusen inom läraryrket. Via en bra utbildning, skärpta behörighetsregler, legitimationssystem, höjd lön och förbättrad arbetsmiljö kommer det att åter igen vara attraktivt att verka och utbilda sig till lärare, säger Metta Fjelkner - Under en lång följd av år har vi som förbund pekat på dessa farhågor. Nu kan vi tyvärr konstatera att vi haft rätt, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55