Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i gemensamt krav: Nu är det lärarnas tur!

Lärarnas Samverkansråd överlämnar i dag sina krav inför den kommande avtalsrörelsen till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och de kommunalägda bolagens arbetsgivarorganisation Pacta. Lärarnas Samverkansråd företräder cirka 220 000 kommunalt anställda lärare inom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Lärarnas Samverkansråd överlämnar i dag sina krav inför den kommande avtalsrörelsen till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och de kommunalägda bolagens arbetsgivarorganisation Pacta. Lärarnas Samverkansråd företräder cirka 220 000 kommunalt anställda lärare inom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Under de senaste decennierna har lärarna haft en betydlig sämre löneutveckling än andra jämförbara grupper. Vi har lyssnat på våra medlemmar och har en klar bild av de behov som både de och den svenska skolan har. En kraftig relativlöneökning krävs för att svensk skola ska kunna erbjuda utbildning av hög kvalitet och att läraryrkets status ska kunna höjas. Samverkansrådets krav om lägsta garanterade utfall för lärarna kommer att fastställas senare under förhandlingarna. Lärare måste ges ökad tid att planera och följa upp undervisningen vilket kräver fortsatt förtroendearbetstid för lärarna. Det är nödvändigt för att utbildningens kvalitet ska kunna höjas. Även lärarnas undervisningsuppdrag måste tydliggöras och undervisningstiden begränsas. - Avtalet ska ge en relativlöneförskjutning till lärarnas fördel. Det behövs en bred samling till stöd för att det nu är lärarnas tur om Sverige ska växa som kunskapsnation. Att lärare har en arbetstid som också ger tid för planering och förberedelser är en självklarhet för oss, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande. - Ska de reformer på skolans område som nu planeras kunna genomföras krävs ökad tid för att säkra planering, uppföljning och för- och efterarbete. Det är självklart att det nu är lärarnas tur. Det krävs förbättringar av såväl löner som arbetsvillkor om läraryrket ska vara attraktivt, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Redan innan den centrala avtalsrörelsen har startat har SKL sagt att det centrala avtalet inte bör innehålla några reella förbättringar för Sveriges lärare. De kräver att lärare måste arbeta mer, kontrolleras hårdare och erbjudas ett centralt nollavtal. Lärarnas Samverkans råd kräver istället ett centralt avtal som på allvar ger förutsättningar för de lokala parterna att utveckla skolverksamheten. För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68 Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet, 070-567 72 38 För upplysningar: Claes Nyberg, presschef Lärarförbundet, 070-215 43 38 Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00