Tidigare försyndelser slår mot svenska elever

- Detta är en katastrofal utveckling! En generation med ungdomar sviks av skolan då ansvariga skolpolitiker skapat ett system som vi i Lärarnas Riksförbund länge varnat för, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till den senaste internationella kunskapsmätningen TIMSS.

Uppdaterad

Svenska gymnasieelever har blivit sämre både på matte och fysik och kunskaperna har försämrats väldigt tydligt sedan 1995 enligt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).

1995 tillhörde Sverige de länder som presterade bäst i fysik. 13 år senare presterar vi på en genomsnittlig nivå. I avancerad matematik presterade eleverna på en genomsnittlig nivå 1995 och nu ligger vi näst sist av de 10 länder som studien avser.

 

Lärarnas Riksförbund varnat

 

- Vi har varnat för detta under lång tid. Risken för denna utveckling har varit tydlig, för den som velat se, säger en bekymrad Metta Fjelkner.

 

- Ansvaret ska läggas där det rätteligen hör hemma, nämligen hos de politiker som skapat ett system där exempelvis matematikkunskaper klart nedprioriterats.

 

- Varför har inte ansvariga skolpolitiker velat förstå att lärare ska vara behöriga för både ämne och skolform? Vi har haft alldeles för många obehöriga som satts att undervisa i exempelvis matematik. Politikerna har tyckt att det räcker med vuxna i skolan och inte värdesatt betydelsen av välutbildade lärare som kan sina ämnen, säger Metta Fjelkner.

 

Nödvändiga reformer

 

- De reformer inom skolan som nu görs kommer delvis rätta till problemen. Men det görs alldeles för sent och priset betalas av de elever som inte fått den undervisning de har rätt till från grundskolan och uppåt, säger Metta Fjelkner.

 

- Jag välkomnar att i den nya lärarutbildningen ska alla lärare som ska undervisa i matematik också vara utbildade i matematik. Det är egentligen fullständigt absurt att det varit på annat vis tidigare!

 

- Redan för tio år sedan började vi inom Lärarnas Riksförbund varna för detta, och först nu börjar vi få gehör, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55