Nödvändigt reparera misstagen i de senaste årtiondenas skolpolitik

- Misstagen i de senaste årtiondenas skolpolitik måste repareras. Det krävs nu konkreta förslag om hur likvärdigheten ska öka och hur kvaliteten i skolan ska höjas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till två nya ESO-rapporter om skolan som presenteras av Finansdepartementet i dag.

Uppdaterad

Vid seminariet "Lärdomar av tjugo år med skolreformer", presenterades två ESO-rapporter, dels "Lika skola med olika resurser?" om likvärdighet och resursfördelning av Camilo von Greiff, samt "En kår i kläm" om läraryrkets utveckling av Niklas Stenlås. - Det är smärtsamt tydligt hur utvecklingen i skolan och läraryrkets förändring påverkats negativt av 90-talets skolreformer, som inleddes med den ödesdigra kommunaliseringen av skolan. Staten måste ta ett större ekonomiskt samlat grepp om skolan, säger Metta Fjelkner. I "Lika skola med olika resurser?" konstateras att likvärdigheten i skolan minskat över tiden. Studieresultatens spridning har ökat, både mellan olika elevgrupper och mellan olika skolor och kommuner. I rapporten understryks att resurser och deras fördelning har en stor betydelse för elevers studieprestationer. I "En kår i kläm" beskrivs uttryckligt hur läraryrket har påverkats negativt av de senaste 20 årens reformer på skolområdet. De båda rapporterna visar övertygande på negativa konsekvenser av decentraliseringsreformerna från 1990-talet. Detta gäller både elevernas kunskapsresultat och läraryrkets attraktionskraft, två faktorer som givetvis hör ihop. - Resultaten av rapporterna visar att det krävs omvälvande förslag för att förbättra likvärdigheten och höja måluppfyllelsen i svensk skola. Det är uppenbart att staten måste ta ett större övergripande ansvar, inte minst när det gäller resurserna till skolan. Sverige satsar mycket pengar på utbildning, men resurserna används inte på rätt sätt. - Lärarnas Riksförbund, som organiserar majoriteten av de behöriga lärarna och ämneslärarna, kommer därför inom kort lägga fram konkreta förslag på hur skolans resurser för undervisning ska kunna stärkas, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55