Ny skollag lyfter vikten av behöriga lärare

- Äntligen har en regering beslutat att man ska vara utbildad behörig lärare för att kunna fastanställas. Det är ett viktigt besked att utbildning ska löna sig, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner som en kommentar till regeringens förslag till ny skollag.

Uppdaterad

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund förslaget till ny skollag, som nu går till lagrådet för granskning. Lagen har kompletterats med avsnitt om behörighetsbestämmelser för lärare och ett förbud mot att tillsvidareanställa lärare utan rätt examen införs. - Vi är mycket glada över att det äntligen skrivs in i skollagen att det inte är tillåtet att fastanställa obehöriga outbildade personer som lärare. Vi är det enda fackförbund som drivit denna viktiga fråga i många år. Äntligen har det blivit lagtext! säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. - Sveriges elever behöver fler kunniga, välutbildade lärare, som är behöriga i ämnen och i skolform, för att höja elevernas kunskapsnivå, säger Metta Fjelkner. - Lärarnas Riksförbund ansluter endast behöriga lärare. Vi anser att lärarutbildningen är så viktig och att de investeringar som studenterna gör i form av tid och pengar ska vara enda grunden för fast anställning. - Det är också mycket bra att regeringen behåller timplanerna. Det är en grundbult för att kunna upprätthålla den likvärdiga skolan, understryker Metta Fjelkner. Fortfarande saknas dock förslag från regeringen om införande av lärarlegitimation och en lärarutbildning med fler examina. Detta säger utbildningsministern att regeringen ska återkomma med under våren. - Det är också mycket viktigt, endast med detta på plats kan vi vara säkra på att svensk skola ges förutsättningar att återhämta sig, säger Metta Fjelkner. Efter Lagrådets behandling avser regeringen att lägga fram en proposition om en ny skollag under våren 2010 och lagen kan börja tillämpas den 1 juli 2011.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55