Bra förslag för ny lågstadielärarutbildning

– Regeringen gör helt rätt när man betonar hur viktigt det är med garanterat ämnesdjup även för enskilda lärare på lågstadiet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på förslaget till ny lärarutbildning som utbildningsministern delvis presenterar i dag. – Förslaget följer det vi tidigare framfört då vi kritiserat för att det varit lite läs-, skriv- och matematikinlärning i den tidigare lärarutbildningen, Lärarutbildningen behöver bättre ämnesdjup med gedigna kunskaper för de nya lärarna. Nu tillgodoses att lärarna har behörighet i skolformen genom att ge lärarna både bredd och visst djupt, säger Metta Fjelkner. Regeringen kan också stödja sig på att en klar majoritet av föräldrarna vill att det är en klasslärare som ska ansvara för undervisningen på lågstadiet. I en omfattande föräldraundersökning som presenterades av Lärarnas Riksförbund i augusti 2009 framgår att 58 procent av föräldrarna vill att det är en klasslärare som ansvarar för undervisningen för grundskolans tre första år. Endast 22 procent respektive 3 procent av föräldrarna vill se en klasslärare i mellanstadiet respektive högstadiet. – Det är min bestämda uppfattning att alla elever har rätt att bli utbildade av behöriga lärare. I dag är det allt för vanligt att eleverna undervisas av ämneslärare eller förskollärare som anställts som klasslärare på lågstadiet. Det innebär att lärare helt eller delvis har saknat utbildning i de ämnen som det är satta att bedriva undervisning inom


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55