Bra att alla elever får insikt i entreprenörskap i nya gymnasiet

– Vi välkomnar att entreprenörskap lyfts fram i den nya gymnasieskolan. Det är viktigt att eleverna får en kunskap och insikt i detta område, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund, som organiserar majoriteten av landets gymnasielärare, är i huvudsak mycket positivt till den nya gymnasieskolan som börjar gälla nästa år. Från nästa år ska alla elever, både på på praktiska och på teoretiska program, kunna läsa entreprenörskap. Ämnet blir obligatoriskt på fyra av programmen: hantverks-, handels- och administrations-, naturbruks- och ekonomiprogrammet, enligt föreslaget från Skolverket. – Det är mycket bra att de gymnasieelever som går programmen kan få även denna grund att stå på, säger Metta Fjelkner. När nya gymnasiet börjar nästa år inträder en stor förändring då yrkesprogrammen inte längre automatiskt ska ge högskolebehörighet. Eleverna måste välja vissa kurser eller komplettera. Samtidigt är syftet utbildningarna eleverna läser ska göra dem bättre rustade för arbetslivet, och då kanske som egenföretagare. – Men entreprenörskap är så mycket mer än eget företagande. Det kan också vara viktigt inom ramen för en anställning. Det handlar om att utveckla sitt arbete, såväl som anställd som egen företagare, säger Metta Fjekner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55