Feltänkt centerförslag om kunskapsmiljard

– Centerpartiets förslag om en miljard extra att fördela till skolor som förbättrar elevresultaten är vällovligt men feltänkt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Istället för en kunskapsmiljard kan skolan med Lärarnas Riksförbunds förslag få nära fem miljarder till undervisning, utan att extra resurser behöver tillföras.

I dag presenterar Centerpartiet ett nytt initiativ i skolpolitiken. De grundskolor som förbättrar resultaten ska få del av en extra miljard. Denna prestationsbonus ska gå till skolor som tydligt förbättrar resultaten på nationella proven i årskurs 9. — Vi välkomnar att Centern ger sig in i debatten om hur undervisningen ska uppvärderas och kunskapsresultaten förbättras i svensk skola, men tyvärr har man hamnat i galen tunna denna gång, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Viktigt förbättra måluppfyllelsen — Det är givetvis bra att uppmuntra skolor att utveckla sina metoder för att förbättra måluppfyllelsen. Men det tar inte bort det faktum att förutsättningarna för att bedriva undervisning av hög kvalitet ser mycket olika ut runt om i Sverige, säger Metta Fjelkner. Grundproblemet, som centerpartiet inte vill ta tag i, är att kommunerna har olika förutsättningar att förbättra sina resultat, men också olika ambitionsnivåer. Centerpartiets extra miljard går i rätt riktning, men förslaget skrapar bara på ytan. Likvärdighetsproblematiken förblir olöst — Jag är förvånad över att inga partier, vare sig Centern eller andra, har reagerat på det förslag för finansiering som Lärarnas Riksförbund fört fram och som ger nära fem miljarder kronor extra till undervisning i skolan, utan att några extra resurser behöver tillskjutas. Det kan om något förbättra resultaten, även i områden med stora problem, säger Metta Fjelkner. — Vi måste förändra skolans finansieringssystem från 1991 så att staten garanterar likvärdighet i undervisningen. Centerpartiet och resten av alliansregeringen bör ta initiativ till en sådan utredning, säger Metta Fjelkner. Se Lärarnas Riksförbunds rapport "Från byråkrati till undervisning - en finansieringsmodell för framtidens skola": http://www.lr.se/download/18.3970d67312655469fd5800012555/Fr%C3%A5n+byr%C3%A5krati+till+undervisning.pdf