Krav på Skolakut för särskilt utsatta kommuner

Södertälje kommun och Lärarnas Riksförbund kräver att regeringen inrättar en Skolakut. — Vi håller just nu på att skapa ett A- och B-lag mellan kommuner. Måttet år rågat nu! Situationen i Södertälje har blivit akut med så många nyanlända på så kort tid. Det ställer stora krav på bland annat skolan. Just nu har vi svårt att klara en bra skolgång för alla barn, säger Thomas Johansson (S), utbildningsnämndens ordförande i Södertälje. — Jag menar att staten måste välja väg och garantera långsiktigheten för den nationella skolan. Vi kräver därför att regeringen satsar på en statlig Skolakut till särskilt utsatta kommuner, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

— En skolakut är just vad det låter som, en lösning i ett akut skede för att rädda elever i kommuner i en prekär ekonomisk situation, säger Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund har tidigare påtalat behovet av att staten tar ett större ansvar för skolan så att inte lokala politiker, som i Södertäljefallet, tvingas välja bort kvaliteten på undervisningen på grund av att den kommunala ekonomin inte tillåter det. Förbundet har nyligen pekat på en ny statlig finansieringsmodell som skulle kunna komma tillrätta med den situationen son Södertälje befinner sig i, långsiktigt. Det handlar om att prioritera vart resurserna för skolan går. Sverige måste snart satsa lika mycket på undervisning som övriga OECD länder gör. Idag satsar Sverige 50 % av resurserna på undervisning. I OECD satsas nästan 64 %. För kommentarer: Thomas Johansson, utbildningsnämndens ordförande i Södertälje, 076-648 32 05. Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68 För upplysningar: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00 Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55