Kommuners agerande raserar förtroendet från lärarna

Idag anordnas ett seminarium om lärare arbetstid av Dagens Samhälle. Vid seminariet presenterades en undersökning där tidningen konstaterar att det pågår en "Borgerlig offensiv" för att lärare skall gå över till semestertjänster, alltså 40-timmarsvecka utan flexibel arbetstid. – Det är mycket förvånande att politikerna driver på detta, helt mot de flesta lärare vilja, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

I en undersökning som tidningen Dagens Samhäller presenterat idag visar det sig att hela 49 procent av de borgerliga skolpolitikerna vill driva frågan om semesteravtal för lärare, medan bara 31 procent vil driva frågan bland de socialdemokratiska kommunpolitikerna. I de socialdemokratiska kommunerna vill 48 procent inte driva frågan alls, medan det bara är 28 procent som inte vill driva frågan i de borgerliga kommunerna. Undersökningen har besvarats av 188 politiker i 175 kommuner. Många SKL-företrädare förespråkar semestertjänst för lärare med undermeningen att det är bättre för lärares hälsa. Men det framgår med all tydlighet att det är via hot som vissa kommuner vill ändra lärares arbetstid. I exempelvis borgerligt styrda Jönköping har politikerna gått ut mycket hårt och om inte lärarna går med på att ändra arbetstidsavtalet till 40-timmarsvecka hotar man att öka deras undervisningstid. – Detta är oerhört! Talet om att vilja lärare väl faller platt till marken med exempel av den här sorten, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner. – För att våga förändra krävs tillit och förtroende. Med agerande som det i Jönköping kan man inte förvänta sig ett förtroendefullt samtal mellan oss som centrala parter, säger Metta Fjelkner – Det är precis detta som gör att lärare inte har förtroende för politikerna, säger Metta Fjelkner. – Det är också förvånande att det är just borgerliga kommuner som driver på för att tvinga in lärarna i ett arbetstidssystem, som många lärare faktiskt inte vill ha. Samtidigt driver nämligen den borgerliga regeringen på för att öka läraryrkets status. Det som sker på lokal nivå riskerar att underminera regeringens arbete på skolans område, säger Metta Fjelkner


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55