Välkommet att Stockholm vill satsa mer resurser på undervisning

Folkpartiets skolansvariga i Stockholms stad meddelar i dag att de avser öka resurserna till undervisning till OECD-nivå. – Det är ett ytterst glädjande besked, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar.

Uppdaterad

I sitt besked i dag hänvisar skolborgarrådet Lotta Edholm till Lärarnas Riksförbunds rapport ”Från byråkrati till undervisning” som ger ett förslag för hur Sverige ska göra något åt att vi ligger långt under OECD-genomsnittet när det gäller undervisningens andel av skolans totala resurser. I Sverige går 51,8 procent av skolans resurser till undervisning, enligt Skolverkets statistik för 2008. Det är långt under OECD-genomsnittet på 63,6 procent. – Folkpartiet är det första partiet som förstår allvaret i Lärarnas Riksförbunds rapport som visar att svensk skola i dag inte är likvärdig. Därför hoppas jag att fler inser att undervisningens andel av grundskolans resurser måste öka om vi ska kunna förbättra resultaten i skolan. – Detta får dock inte bara bli ett mål, utan måste bli verklighet så fort som möjligt. – Och nu när denna satsning utlovas i Sveriges största kommun hoppas jag också att fler partier och kommuner är beredda att anta denna utmaning, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55