Nya skollagen skärper kraven på behöriga lärare i skolan

– Äntligen kommer det finnas i lag att lärare ska vara behöriga. Det här sänder ut en viktig signal till allmänheten om att lärarutbildningen gör skillnad, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Idag överlämnades propositionen ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet” till riksdagen. Lagen ska antas under våren och ska träda i kraft den 1 juli 2011. – Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget. Vi har länge kämpat för det som nu föreslås med tydliga behörighetskrav och fokus på skolans kunskapsuppdrag. – Sveriges elever behöver fler kunniga, välutbildade lärare, som är behöriga i såväl ämne som skolform. Kraven på behöriga lärare i skolan är inte bara en rättsäkerhetsfråga för eleverna, utan i högsta grad också en facklig fråga. Arbetsgivarna har hittills alltid kunna sätta in någon vuxen som lärare. Nu kan de inte fortsätta fastanställa obehöriga som hittills. – Vi anser att den proposition som nu lämnas till riksdagen är väsentligt mycket bättre än såväl nuvarande skollag som det förslag till ny skollag som lämnades av den parlamentariska skollagsberedningen 2002, säger Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund välkomnar också att lektorsinstitutionen återinförs och även att kommunala och fristående skolor får mer likvärdiga regler.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55