Regeringens skolreformer ökar arbetsbelastningen för lärare

Lärarnas arbetstid pressas med nya uppgifter som läggs på utan att andra tas bort. I dag presenteras resultatet av Lärarnas Riksförbunds undersökning av hur regeringens skolreformer påverkar lärarnas arbetstid. Det visar sig att en månad extra arbetstid har lagts på för vissa lärargrupper i grundskolan. — Nya regler kring skriftliga omdömen och nationella prov ökar lärarnas arbetstid utan att andra arbetsuppgifter tas bort. Det hotar reformernas genomförande, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

— I dag klaras nya, visserligen välkomna men ändå tidskrävande, reformer i skolan genom att lärare arbetar mer och med nya uppgifter utan någon som helst kompensation eller omprioritering från skolledning eller skolhuvudmän. Det är helt oacceptabelt!, säger Metta Fjelkner. Undersökningen ”Låt inte lärarna betala reformerna!” visar att de nya reglerna kring nationella prov och nya skriftliga omdömen kan betyda en månad mer i arbetstid utan kompensation för lärare i grundskolan. Den kan presenteras samtidigt som arbetsgivarna säger att de vill stärka kontrollen över lärarnas arbetstid genom att begränsa den så kallade förtroendearbetstiden. Arbetsgivaren vill detaljstyra var lärarna utför sitt arbete och minska lärarnas professionella frihet och ansvar. — Jag oroas för kvalitén på den undervisning eleverna får om de förändringar som arbetsgivarna för fram verkställs. Vi lärare vill att regering och kommunpolitiker tar ansvar för att de beslutade skolreformerna kan genomföras på ett trovärdigt vis, säger Metta Fjelkner. — Politiker måste respektera läraryrkets oundgängliga krav på planering av undervisningen med förberedelse samt efterarbete. Lärarna kan inte jobba ideellt, utan måste få kompensation eller så måste de ansvariga göra omprioriteringar i skolans uppdrag, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Läs hela undersökningen, ”Låt inte lärarna betala reformerna!” här: http://www.lr.se/download/18.4e9690001274b09827480004640/L%C3%A5t+inte+l%C3%A4rarna+betala+reformerna.pdf


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55