Lärarnas Riksförbund stämmer ytterligare tre kommuner inför Arbetsdomstolen

I dag lämnar Lärarnas Riksförbund in tre nya stämningsansökningar till Arbetsdomstolen. Det är arbetstidstvister i Töreboda, Värmdö och Sundsvalls kommuner.

– — I årets avtalsrörelse är lärarnas arbetstid en central fråga. Men vi har under en tid sett att alltfler kommuner bryter mot arbetstidsavtalets intentioner, och lägger på lärarna alltfler undervisningstimmar och vi finner det därför nödvändigt att reagera, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Lärarnas Riksförbund yrkar att Arbetsdomstolen dömer de tre kommunerna att betala allmänt skadestånd till förbundet, samt allmänt skadestånd till berörda medlemmar. Vidare yrkas ekonomiskt skadestånd till berörda medlemmar för varje fullgjord undervisningstimme utöver den undervisningstid som tidigare gällt. Skadeståndsyrkandet är för Värmdö kommun 460 000 kronor, för Töreboda kommun 260 00 kronor, samt för Sundsvalls kommun 710 00. Totalt kräver Lärarnas Riksförbund de tre kommunerna på 1,5 miljoner kronor. Sedan tidigare har Lärarnas Riksförbund stämt Sollentuna kommun till Arbetsdomstolen.