Socialdemokratiskt stöd i lärarnas viktigaste fråga

Lärarnas Riksförbund välkomnar det stöd som socialdemokratiska politiker ger till lärarna i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag. — Det är viktigt att det blir tydligt att SKL inte har fullt mandat från sina kommuner för den mycket hårda och konfrontativa linjen när det gäller lärarnas arbetstider, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

De nio tunga kommunpolitikerna som går ut i dag på DN Debatt kritiserar ledningen för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för att man i avtalsrörelsen väljer ta strid med lärarkåren kring den känsliga arbetstidsfrågan. De skriver bland annat: ”Som ansvariga socialdemokratiska kommunpolitiker med ambitionen att se till att alla elever når målen vill vi inte söka strid med lärarna. Vi menar att en strid om arbetstiden mot lärarnas fackliga organisationer inte löser den svenska skolans problem. Att konfrontativt driva en förändring av arbetstiden mot lärarkårens vilja är i stället fel och kontraproduktivt.” — Jag ser med tillfredsställelse att inflytelserika socialdemokratiska politiker tar ansvar för skolan och lärarna. Det är med politikerna vi ska teckna avtal, inte med de skolchefer som skrivit debattartiklar om att de vill kontrollera lärarna mera, säger Metta Fjelkner. — Vi har haft mycket svårt att komma till tals med SKL:s moderatstyrda förhandlingsdelegation, som kallar lärarnas arbetstidsavtal, som fack och arbetsgivare tecknat gemensamt, ”ett fackligt veto”! Därför är det väldigt välkommet med dagens tunga utspel från socialdemokratiska kommunpolitiker som inser lärarnas värde, säger Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund kan inte annat än att i varje bokstav hålla med skribenterna när de skriver: ”Framtidens skola formas i en konstruktiv dialog om innehållet mellan politiker, skolhuvudmän och lärare — inte genom att i en maktkamp demonstrera en fackföreningsfientlig politik. Därför kräver vi att SKL omprövar kravet om ändrade arbetstider för lärarna.” — Vi beklagar att lärarna möter en sådan ovilja från SKL och många kommuner att verkligen vilja satsa resurser där det betyder som mest för eleverna, nämligen på kvalificerad undervisning, säger Metta Fjelkner. Länk till debattartikeln ”Eleverna är viktigare än att strida om arbetstider”: http://www.dn.se/debatt/eleverna-ar-viktigare-an-att-strida-om-arbetstider-1.1070719


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55