Förhandlingarna om nytt avtal på den kommunala sektorn

I de pågående förhandlingarna om ett nytt läraravtal på den kommunala sektorn har vår arbetsgivarmotpart, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterat en idé som bygger på deras ursprungsyrkanden.

Uppdaterad

I de resonemang som förs utgår Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet konsekvent från våra utgångspunkter i de yrkanden som fastställdes i november 2009. - Förtroendearbetstid handlar om förutsättningarna för att göra ett bra lärararbete. Planeringstid är avgörande för undervisningskvaliteten, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet - För bästa resultat ska lärarna ägna sig åt sin huvudsakliga uppgift, undervisning, under terminerna när eleverna är i skolan. Lärarnas ferietjänster ger optimala förutsättningar för detta, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Det nuvarande läraravtalet ger redan de lokala arbetsgivarna möjligheter att komma överens om det SKL vill åstadkomma. Våra synpunkter kommer att framföras till SKL vid förhandlingsbordet. Vi förutsätter att de fortsatta resonemangen förs där för att undvika låsningar i media.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55