Starkt stöd för lärarna på landets ledarsidor

Den som följer tidningarnas ledarsidor kan glädjas åt ett starkt stöd för lärarnas sak. - Lärarna i Sverige är utsatta för ett historiskt angrepp på deras professionella ställning och frihet, men lyckligtvis har lärarnas sak förståelse hos landets opinionsbildare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

”SKL borde lyssna, men tar i pågående avtalsrörelse tvärtom detaljstrid rörande lärarnas arbetstid och var arbetstiden förläggs. Kravet är diskutabelt och framförallt ställt vid fel tidpunkt.” (Östersunds-Posten) ”… vägen till framgång går inte via en bitter maktkamp om lärarnas formella arbetstid.” (Dagens Nyheter) ”Sveriges Kommuner och Landsting slår nya rekord i årets avtalsrörelse. Kan inte någon vettig kommunpolitiker sätta stopp för den förvirring som präglar SKL:s agerande i förhandlingarna med lärarfacken?” (Örnsköldsviks Allehanda) ”…varför dra i gång bråk om timme 36-40 när det finns så mycket kvar att göra med timme 1-35?” (Svenska Dagbladet) ”… mindre lyckat att lärarnas största arbetsgivare, kommunerna, via sin organisation Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samband med årets lönerörelse går i klinch med lärarna och deras fackliga organisationer om en så känslig fråga som arbetstiderna.” (Helsingborgs Dagblad) ”Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har rätt i sin kritik av arbetsgivarsidans utspelslinje. Men SKL använder inte bara fel metod att föra fram sitt budskap, själva budskapet skulle också försvåra lärarnas möjligheter att göra ett gott arbete och dessutom inskränka deras frihet.” (Borås Tidning) Vad krävs för att få SKL:s ledning att lyssna? - Om SKL verkligen menar att lärarna är nyckeln till en framgångsrik skola så undrar jag varför man inte lyssnar på lärarna. Och om man inte vill lyssna på lärarna, varför lyssnar man inte på alla andra? SKL står alltmer isolerat i denna fråga. För den som vill skolan väl är SKL:s väg helt fel att gå, konstaterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Länkar till några ledare: Dagens Nyheter, "Fel fråga för skolan" http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fel-fraga-for-skolan-1.1071483 Svenska Dagbladet, "Gör inte lärarna till byråkrater" http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/gor-inte-lararna-till-byrakrater_4535927.svd Östersunds-Posten, "Bästa skolan förutsätter de bästa lärarna" http://op.se/ledare/ledare/1.1940262-basta-skolan-forutsatter-de-basta-lararna Örnsköldsviks Allehanda, "Dags att slanta upp, SKL" http://allehanda.se/opinion/ledareoalib/1.1940609-dags-att-slanta-upp-skl Helsingborgs Dagblad, "Dålig tajming" http://hd.se/ledare/2010/04/08/dalig-tajming/ Borås Tidning, "Frihet under ansvar" http://www.bt.se/ledare/frihet-under-ansvar(1862201).gm Förutom på ledarsidorna får lärarna också stöd på bloggar från socialdemokratiska, folkpartistiska samt även moderata politiker.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55