Efterlängtat besked om lärarlegitimation

– En legitimation för lärare i kombination med tydliga behörighetsregler och en lärarutbildning med flera examina är de absolut viktigaste skolreformerna de senaste decennierna. För att upprätthålla kvaliteten i skolan är det helt avgörande att våga ställa krav på vem som undervisar eleverna i skola, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till beskedet att regeringen inför en lärarlegitimation.

Uppdaterad

Regeringen föreslår att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. Legitimationen ska också kunna dras in. Vidare föreslås ett nytt mentorssystem och att lektorerna återinförs. Viktig reform Lärarnas Riksförbund fattade vid kongressen 1992 beslut om att verka för att en legitimation skulle införas i det svenska skolsystemet. – Jag kan konstatera att Björklund genom löftet att inrätta en lärarlegitimation uppfyllt de flesta av de vallöften som han gav inför valet. Jag är övertygad om att många av reformerna kommer leda till en bättre skola, även om jag är medveten om att det kommer att ta många år innan vi ser resultaten via bättre elevresultat. Angreppen på lärarna måste upphöra – Jag vill dock understryka att inga reformer i världen kommer att hjälpa om inte villkoren för lärarna kraftigt förbättras. Angreppen på lärarna måste upphöra, annars kan vi inte lyfta svensk skola, säger Metta Fjelkner. – Vi skapar inte en skola i världsklass om de svenska lärarlönerna är bland de sämsta i hela OECD och vi skapar inte en skola i världsklass om den reglerade arbetstiden för lärare ökas. De utbildningspolitiska reformerna måste efterföljas av en medveten satsning från arbetsgivaren att återupprätta statusen inom läraryrket, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55