Lärarnas Riksförbund stämmer Halmstads kommun till Arbetsdomstolen

— Lärarnas arbetstid är en central fråga i årets avtalsrörelse. Men under lång tid har vi sett att alltfler kommuner bryter mot arbetstidsavtalets intentioner, och lägger på lärarna alltfler undervisningstimmar. Därför finner vi det nödvändigt att reagera, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund yrkar att Halmstads kommun ska betala allmänt skadestånd till förbundet med 50 000 kr samt allmänt skadestånd till berörda medlemmar vid Sturegymnasiet och Kattegattgymnasiet med 15 000 kr vardera. Kommunen krävs alltså i den delen på 700 000 kronor i skadestånd. Dessutom yrkar förbundet ekonomiskt skadestånd till berörda medlemmar för varje fullgjord undervisningstimme utöver den undervisningstid som tidigare gällt. Här krävs kommunen på nästan en miljon kronor. Totalt krävs Halmstads kommun alltså på cirka 1, 6 miljoner kronor. Sedan tidigare har Lärarnas Riksförbund stämt Sollentuna, Töreboda, Värmdö och Sundsvalls kommuner till Arbetsdomstolen.