Karlshamn sjätte kommunen som Lärarnas Riksförbund stämmer till Arbetsdomstolen

— Det är viktigt att vi fortsätter lyfta fram kommuner som bryter mot arbetstidsavtalets intentioner, och lägger på lärarna alltfler undervisningstimmar. Vi går nu igenom de kommuner vi har tvister med och vi stämmer en handfull, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund inger i dag, tisdag den 13 april, en stämningsansökan till Arbetsdomstolen i ännu en arbetstidstvist, denna gång angående Österslättsskolan i Karlshamns kommun. Lärarnas Riksförbund yrkar att kommunen ska betala allmänt skadestånd till förbundet med 50 000 kr samt allmänt skadestånd till berörda medlemmar Österslättskolan på 300 000 kronor. Därtill tillkommer ekonomiskt skadestånd på sammanlagt cirka 400 000 kronor. Det totala skadeståndsanspråket är således på cirka 750 000 kronor. Lärarnas Riksförbund har hitills stämt Halmstad, Sollentuna, Töreboda, Värmdö och Sundsvalls kommuner till Arbetsdomstolen för brott mot gällande avtal. Karlshamn blir den sjätte kommunen som stäms.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55