Välkommet oppositionsförslag om mer pengar till skolan

– Lärarnas Riksförbund välkomnar den ytterligare satsning som oppositionen vill göra på skolan, om man vinner valet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Det är viktigt att man också öronmärker pengar till skolan. Vi måste få kunna få fler kvalificerade personer att vilja bli lärare och att kunna höja det dåliga löneläget är då Inte minst viktigt, säger Metta Fjelkner. De rödgröna partierna beskriver i en debattartikel i dag i Svenska Dagbladet Brännpunkt att de vill göra investeringar i offentlig verksamhet. ad skola. I den gemensamma budgetmotion som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet presenteras i början av maj kommer de att över en period om två år tillföra välfärden i kommuner och landsting sammanlagt 12 miljarder kronor mer än regeringen. – Detta borde vara det första steget till en nationellt finansierad skola. Det är inte bara viktigt att man satsar pengar på skolan, utan också hur man satsar, säger Metta Fjelkner.