Avtal klart för Sveriges lärare

Sveriges lärare som arbetar i kommunerna har i dag fått ett nytt avtal. Lärarnas Samverkansråd (Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet) har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting om ett tvåårigt avtal.

Uppdaterad

- Den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse har varit lärarnas arbetstid. Jag är nöjd över att vi har lyckats värna den och se till att lärarna har kvar sina ferietjänster, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Avtalet ger Sveriges lärare minst 3,5 procent under två år, fördelat på minst 2,0 procent 2010 och minst 1,5 procent 2011. Dessutom förbinder sig parterna till att ta initiativ lokalt som förbättrar skolans resultat och leder till att lärarna får mer än de 3,5 procenten. - Det här avtalet lägger grunden för att lärare långsiktig ska tjäna mer. Lärare får som grund minst 3,5 procent i löneökningar, lika mycket som andra på arbetsmarknaden, men också en unik möjlighet att höja sina löner mer än andra, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Alla lärare har under de senaste åren fått göra mer av allt. Skolan är en mycket pressad organisation. SKL har dessutom under en lång tid drivit försämringar av lärares arbetstid. - Vi har gått ifrån ett mycket konkret hot mot förtroendearbetstiden till att säkra att den ska användas för att stärka undervisningskvaliteten. Redan i förra avtalet fanns möjligheten att träffa lokala överenskommelser om avvikelser från ferieanställning. För de som vill, kan man fortfarande komma överens lokalt men nu med stabila spelregler och en rejäl ersättning, säger Eva-Lis Sirén. - Det är viktigt att det är ferietjänsternas som är grunden för lärarnas anställning. Det är att börja i fel ände om man hoppar direkt till att göra avvikelse från den så kallade bilaga M, som reglerar lärares arbetstid med ferier. Först ska man diskutera hur man förbättrar resultaten i skolan, sedan kan man diskutera arbetstiden. Det är viktigt att inte blanda ihop mål och metod, säger Metta Fjelkner. Avtalet ger också de kommunalt anställda lärarna två ytterligare månader med föräldrapenningstillägg, från dagens tre månader till fem månader. Det nya avtalet gäller drygt 200 000 kommunalt anställda lärare och gäller från den 1 april 2010 till den 30 april 2012.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55