Välkommet med betyg från årskurs sex

Från och med höstterminen 2012 föreslås eleverna i årskurs sex i grundskolan få betyg, och då ska också sjuorna betyg för första gången. – Lärarnas Riksförbund har sedan valet 2002 arbetat för tidigare betyg. Det är glädjande att vi nu kommer se ett nytt betygssystem som förhoppningsvis har ett brett politiskt stöd, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

– Nu är det viktigt att det är behöriga lärare som sätter betyg. Det krävs ordentlig satsning på kompetensutveckling för de lärare som ska börja sätta betyg, men inte gjort det tidigare. Inte minst ur rättssäkerhetsynpunkt är detta viktigt. – Nu när det blir tydligare hur elevers kunskapsutveckling ser ut, så måste stödresurser säkras för de elever som riskerar att inte nå målen, säger Metta Fjelkner. Avsikten är att föräldrar och elever ska ha rätt till en tydlig information om hur det går i skolan. I flera undersökningar har det visat sig att det finns en efterfrågan på tidigare betyg, såväl från lärare, elever och föräldrar. Förslaget om tidigare betyg är anpassat efter hur undervisningen är upplagd. Eftersom eleverna ofta börjar med moderna språk först i årskurs sex ska betyg i språkval sättas första gången i årskurs sju. I de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena ska betyg sättas i varje enskilt ämne, men för årskurs sex ska det vara tillåtet att sätta sammanfattande betyg i dessa ämnen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55