Ordning och reda i skolvalet

– Det fria skolvalet kan vara förvirrande för eleverna. Därför krävs det en satsning på studie- och yrkesvägledare som kan ge eleverna saklig information och hjälpa dem till bättre skolval i gymnasiet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

En ny rapport från Skolverket visar att mer än var sjunde elev byter skola eller program under gymnasietiden. Många byten sker redan i början av den första terminen och tyder på att eleverna inte har varit medvetna om vad de valt, eller inte fått rätt information från skolan.

Enligt Skolverket kan det allt större utbudet av utbildningar, särskilt i storstäderna, vara förvirrande för eleverna. Alltfler skolor bedriver en mer aggressiv marknadsföring. Och alltfler elever måste ta längre tid på sig för att klara gymnasiet. 

– Situationen idag är inte hållbar. Det drabbar slutligen eleverna själva som får svårare att följa med i studierna om så många elever tvingas genomföra byten under studietiden, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Vi behöver till att börja med en satsning på studie- och yrkesvägledarna för att få ordning och reda i skolvalet, så att eleverna bättre vet vad de väljer, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55