Riksdagen antar ny skollag

Förbundet välkomnar den nya skollagen som riksdagen antar idag. Den nya skollagen är väsentligt mycket bättre än såväl nuvarande skollag som det förslag till ny skollag som lämnades av den parlamentariska skollagsberedningen 2002.

Uppdaterad

– Det är överlag glädjande att den nya skollagen i ökad utsträckning fokuserar på kunskapsuppdraget och att lagtexten renodlas utifrån respektive skolform, vilket på bättre sätt tar fasta på respektive skolforms särart, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. 

– Vi gläds åt att det nu blir tydligt vem som får tillsvidareanställas som lärare i den svenska skolan. Tillsammans med den kommande lärarlegitimationen kommer detta att bidra till en högre kvalitet i undervisningen och förbättrade förutsättningar för att man som elev ska kunna nå de nationella kunskapsmålen, fortsätter Metta Fjelkner. 

Det är däremot negativt att friskolor med särskild pedagogisk inriktning ska kunna beviljas undantag från behörighetslagstiftningen. Detsamma gäller för karaktärsämneslärarna i gymnasieskolans yrkesprogram och för modersmålslärare. Även elever vid dessa skolor och program förtjänar rätt utbildade lärare.– Det är positivt att eleverna uttryckligen ska ges stöd för att nå så långt som möjligt i sin utbildning, inte bara garanteras stöd för att nå betyget godkänt. 

Lärarnas Riksförbund beklagar dock att förslaget saknar ett antal beståndsdelar av betydelse för att skapa en förbättrad skola och högre kvalitet för eleverna. 

– Regeringen vurmar för lika villkor mellan offentliga och privata skolor, men även med den nya skollagen skiljer sig reglerna åt beroende på huvudman vad gäller exempelvis offentlighet och sekretess, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har framfört en del kritik mot den nya skollagen. Vi hänvisar därför till vårt remissvar från 2009:

http://www.lr.se/5.15b211251268a18575180003854.html

länk till annan webbplats

För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Andreas Mörck, utbildningspolitisk chef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 55

 

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55