Debattera likvärdig skola i Almedalen

Nästan hela svenska folket anser att eleverna inte får en likvärdig utbildning. När vi säger att vi vill ha ett ändrat huvudmannaskap för skolan står 73 procent av väljarkåren bakom oss.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbunds rapport " Från byråkrati till undervisning - en finansieringsmodell för framtidens skola" visar att om man skär ned på kommunernas skolbyråkrati finns det nära 5 miljarder kronor som kan läggas på undervisningen!

Lärarnas Riksförbund sätter skolfrågor på agendan under Almedalsveckan, 4-10 juli 2010. På en av Sveriges viktigaste arenor för opinionsbildning är skolan en självklar fråga. Under Almedalsveckan arrangerar vi en mängd seminarier med utgångspunkt från förbundets skolpolitiska agenda och aktuella rapporter. Skolans likvärdighet och finansiering är ett av de huvudämnen Lärarnas Riksförbund presenterar.

Välkommen att delta och bevaka!


Lärarnas program i Almedalen:

Är arbetarbarnen förlorarna i den svenska skolan?


Måndag 5 jul 2010 13:00-13:55
Statistiken talar sitt tydliga språk - de utbildningspolitiska reformerna i skolan från 1990-talet har drabbat elever med arbetarbakgrund allra hårdast. Talet om den likvärdiga skolan klingar ihåligt. Varför har skolpolitiken under årens lopp slagit så hårt mot elever från studieovana hem? Har introduktionen av begreppet "likvärdighet" gjort arbetarbarnen särskilt utsatta?

I panelen: Sofia Larsen (C), Marie Granlund (S), Irene Wennemo, LO, Niklas Stenlås, Institutet för Framtidsstudier och Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund.


Moderator: Erik Blix

Datum: 5 juli 2010
Tid: 13:00-13:55
Plats: Almedalen, Högskolan, sal E22
Arrangör: Lärarnas Riksförbund och LO

Unga på glid - vems är ansvaret?


Måndag 5 jul 2010 14:30-15:30
Rosengård, Herrgården och flera andra utsatta förorter har drabbats av upplopp och kravaller. Bilar sätts i brand och polisen blir utsatt för stenkastning. Bakom upploppen står ungdomar som har hamnat på glid. Vems är ansvaret för att de unga hamnar på rätt spår?

I panelen: Johan Pehrson (FP), Ali Esbati (V), Jan Karlsen, Polisförbundet, Beatrice Clarke, Fryshuset, Niklas Långström, Kriminalvården och Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund.

Moderator: Erik Blix

Datum: 5 juli 2010
Tid: 14:30-15:30
Plats: Almedalen, Högskolan, sal E22
Arrangör: Lärarnas Riksförbund och Polisförbundet


Välj lärarna! - mingel i S:t Drottens RuinMåndag 5 jul 2010 17:30-18:45
Diskutera svensk skola och nätverka när Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet bjuder in till gemensamt mingel.

Lärare istället för byråkrater — satsa resurserna rätt


Tisdag 6 jul 2010 10:00-10:55
I Sverige går endast 50 procent av grundskolans kostnader till undervisning. Motsvarande siffra för OECD-länderna är 64 procent.
Den kommunaliserade skolan tycks benägen att gynna byråkrati på undervisningens bekostnad. Leder pengar, som går till byråkrati istället för till undervisning, till att svenska elever underpresterar i jämförelse med elever i många andra utvecklade länder?

I panelen: Lotta Edholm (FP), Lars Stjernkvist (S), Maria Stockhaus, SKL, Stefan Fölster, Svensk näringsliv och Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund.

Moderator: Erik Blix

Datum: 6 juli 2010
Tid: 10:00-10:55
Plats: Almedalen, Högskolan, sal E22
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Het talkshow i Almedalen: Den feta utbildningen och den magra bildningen


Tisdag 6 jul 2010 17:00-18:30
Sverige satsar stora resurser på utbildning samtidigt som allt fler lämnar skolan utan de kunskaper de behöver ha med sig. Hur ska vi skapa en skola där alla elever, oavsett bakgrund, får den utbildning som krävs för att etablera sig på arbetsmarknaden?
Mingla och diskutera skolan med Lärarnas Riksförbund. Inspiratörer för kvällen är Alexandra Pascalidou som samtalar med Dogge Doggelito, PM Nilsson och Metta Fjelkner.

Datum: 6 juli 2010
Tid: 17:00-18:30
Plats: Almedalen, Restaurang Wallers veranda, Wallers plats 2
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Hur långt räcker regeringens skolpolitik?


Onsdag 7 jul 2010 10:00-10:55
En ny regering har styrt den svenska skolan under snart fyra år. Jan Björklund som utbildningsminister har varit en del av den skolpolitiska debatten sedan 1998.
Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds Centralorganisation, SECO, har frågat 1 000 elever om regeringens skolpolitik. Vad tycker eleverna om en statlig skola, om betyg, om det nya gymnasiet och om disciplinära åtgärder? Får regeringen godkänt eller inte?

I panelen: Samir El-Sabini, SECO, Rossana Dinamarca, (V), Tina Acketoft, (FP), Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, Tove Lifvendahl, debattör, och Jonas Morian, bloggare och debattör.

Moderator: Erik Blix

Datum: 7 juli 2010
Tid: 10:00-10:55
Plats: Almedalen, Högskolan, sal E22
Arrangör: Lärarnas Riksförbund och SECO

Sociala medier i skolan — är det dags för skolan 2.0?


Onsdag 7 jul 2010 13.00-14.00
Allt fler riksdagspolitiker använder sociala medier för att närma sig väljarna på deras arenor. De finns på Facebook, de twittrar och bloggar för att skapa en dialog med väljarna, övertyga dem om sina åsikter och ideologier och för att skapa debatt.
Medan politikerna ligger i framkant, har skolan halkat efter i utvecklingen. Kan skolan dra lärdom av politikernas användning av sociala medier? Kan skolan använda dessa forum för att nå sina kunskapsmål? Ska lärare i sin profession närma sig de sociala medier där eleverna finns och vilka är i så fall fallgroparna?

I panelen: Fredrick Federley (C), Rossana Dinamarca (V), Brit Stakston, författare till boken "Politik 2.0 — Konsten att använda sociala medier", Kristina Alexandersson, gymnasielärare och bloggare, Helena Linge, Lärarnas Riksförbund.
 
Moderator: Alexandra Pascalidou

Datum: 7 juli 2010
Tid: 13.00-14.00
Plats: Almedalen, Högskolan, sal E22
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

www.lr.se/almedalen


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55