Seger för lärarna

 – Äntligen kommer beskedet om att de stora skolreformerna ska utredas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Idag presenterades den rödgröna oppositionen att de kommer att utreda och analyser de stora skolreformerna om de vinner valet.

De rödgröna säger att de ska utreda effekterna på integration, jämlikhet och utbildningskvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning. Utifrån detta kommer de att presentera förslag som stärker möjligheterna till likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola.   

Oppositionen lyssnar till Lärarnas
– Det är ett mycket glädjande besked att oppositionen tagit till sig av Lärarnas Riksförbunds krav på en utredning av 90-talets stora skolreformer, där bland annat kommunaliseringen och friskolereformen ingår.

Lärarnas Riksförbund har varit den enda organisation som har krävt en utredning på detta område och som har kunnat visa på att skolan är allt mindre likvärdig. Senast i måndags då vi i rapporten Rika barn är bäst? visade att betygsklyftan ökar i den svenska skolan mellan elever till rika och fattiga föräldrar.

Likvärdig skola ett allmänintresse
– Vårt krav på en likvärdig skola är ett allmänintresse som omfattar alla elever i Sverige! Därför välkomnar vi att oppositionen tar till sig alla de synpunkter som framkommit om att skolan är allt mindre likvärdig, säger Metta Fjelkner.

– Vi uppfattar detta som en stor seger! Nu hoppas jag att regeringen också tar till sig vårt budskap och på samma sätt som oppositionen är beredda att ta ansvar för alla elevers rätt till en likvärdig skola - och börjar med att tillsätta en utredning.

– Om detta borde man kunna nå en politisk enighet över blockgränserna, avslutar Metta Fjelkner.

För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.