Elever oroas av bristande likvärdighet

Regeringen i högt tempo drivit igenom förändring på förändring i skolpolitiken, som nu ska bli verklighet eller väntar på att avgöras efter valet. Men vilket stöd har regeringen för sina reformer bland eleverna? Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO ställt frågor 1000 elever om utvecklingen i skolan. I tidigare undersökningar har Lärarnas Riksförbund lärare, föräldrar och valmanskåren tillfrågats.

Uppdaterad

– Det visar sig att elevernas åsikter skär rakt igenom det politiska landskapet, genom alliansen och oppositionen, när det gäller frågor om exempelvis statlig skola, betyg och disciplinära åtgärder, säger Samir El-Sabini, ordförande, Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO och han understryker att ett av de tydligaste resultaten i undersökningen är att så många elever oroas av bristande likvärdighet i den svenska skolan.

Eleverna håller egen linje
– Vår undersökning pekar på att elever och lärare tänker själva och går sin egen väg, oberoende av vilka politiska konflikter som råder i riksdag och regering. Politikerna gör klokt i att lyssna på dem som står skolan närmast, säger Samir El-Sabini.

Hela 80 procent av eleverna anser inte att skolan håller en likvärdig standard. Detta stämmer överens med lärarnas uppfattning. 81 procent av lärarna ansåg samma sak när de tidigare gavs möjlighet att svara på samma fråga. En majoritet av de elever som tagit ställning i undersökningen anser också att staten bör finansiera skolan. Även detta överensstämmer med lärarnas åsikter i frågan.

Likvärdighet viktig också för eleverna
– Både elever och lärare pekar alltså tydligt ut den bristande likvärdigheten som en angelägen fråga. Det kräver eftertanke och handling från landets skolpolitiker, Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund.

Hon understryker att Lärarnas Riksförbund anser att staten måste ta ett större ansvar för skolan i framtiden.

– Inför nästa mandatperiod, och oavsett vem som hamnar i regeringsställning, borde det gå att komma överens om att likvärdigheten måste ökas. För detta finns det tydliga majoriteter bland elever, lärare – och även föräldrar, avslutar Metta Fjelkner.

Kontaktpersoner:
Zoran Alagic, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Niklas Delander, Sveriges Elevråds Centralorganisation, 070-944 87 14

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55